ZPORR - wkrótce rozpoczęcie pierwszych inwestycji

Podczas zwołanej przez marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego konferencji prasowej odbyła się szczegółowa prezentacja projektów inwestycyjnych zarekomendowanych przez Regionalny Komitet Sterujący i zaakceptowanych do realizacji przez Zarząd Województwa
Decyzja zarządu zamyka procedurę kwalifikacyjną dotyczącą dwóch działań planowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006: 1.1–Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.5–Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Decyzję dotyczącą projektów rekomendowanych przez RKS w ramach działania 3.5.2–Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – zarząd województwa podejmie w najbliższy czwartek, 12 bm. Stosowne umowy o uruchomieniu środków na realizację planowanych inwestycji, beneficjenci podpiszą z wojewodą śląskim w najbliższym czasie. Dodatkowym wymogiem, koniecznym do podpisania takiej umowy będzie – w przypadku działania 1.1.1 – przedłożenie pozwoleń na budowę, którymi większość wnioskodawców już dysponuje. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że Zarząd Województwa Śląskiego, jako pierwszy w kraju doprowadził dzisiaj procedurę rozpatrywania i akceptacji wniosków składanych w ramach ZPORR do fazy uruchomienia finansowania inwestycji.
Załączniki
Listy rankingowe projektów w ramach działań 1.1.1 oraz 1.5
Informacja o ZPORR i działaniach 1.1.1 oraz 1.5