Kłobuck zrealizuje programy społeczne

„Akademia eksperymentu dla uczniów” oraz „Anioł Stróż dla Seniora” to programy, które zrealizuje gmina z unijnym wsparciem

W „Akademii eksperymentu” będzie uczestniczyć ponad 400 uczniów klas IV-VIII z czterech szkół podstawowych. Dzięki zajęciom mogą oni wyrównać dysproporcje edukacyjne w stosunku do swoich rówieśników. Zajęcia mają się opierać na stosowaniu w edukacji eksperymentów i doświadczeń łączących matematykę, przyrodę oraz chemię. Uczniowie będą mieli też do dyspozycji doradców edukacyjnych i zawodowych. Zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze i rozwijające język angielski i niemiecki.

Całkowita wartość projektu to niespełna milion złotych. Na jego realizację gmina otrzymała ponad 800 tys. zł unijnego wsparcia.

„Anioł Stróż dla Seniora” to nazwa inicjatywy mającej na celu uruchomienie innowacyjnych usług dla osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ oraz pomoc dla otoczenia. Uruchomione zostaną sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Obejmować będą pomocą i wsparciem 20 osób, które będą mogły liczyć na opiekę w podstawowych codziennych czynnościach domowych i życiowych.

Wprowadzony zostanie również system teleopieki. Zakupiony zostanie zestaw dla seniora, który będzie zawierał przycisk alarmowy SOS, identyfikator osobisty wyposażony w mechanizm detekcji upadku, w zależności od warunków, a także rejestrator teleopieki (odbiornik GSM, odbiornik WiFi, tablet, telefon). Zestaw ten służy do monitorowania zachowań osób oraz umożliwia szybki kontakt z pracownikiem socjalnym.

Bardzo istotnym elementem budowy systemu skoordynowanej opieki senioralnej jest wsparcie opiekunów faktycznych. Wsparciem w formie usług opiekuńczych zostaną objęte osoby niesamodzielne w celu zapewnienia tzw. wytchnienia dla 5 opiekunów faktycznych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 600 tys. zł, wsparcie unijne to ponad 500 tys. zł.

„Projekt Anioł Stróż dla Seniora jest przykładem, jak można organizować wsparcie sąsiedzkie, samopomoc dla seniorów, często bezradnych w swoim życiu. Model wielopokoleniowej rodziny przestaje być dominujący. Dzieci pracują w innych miastach bądź za granicą, wiele podróżują. Najczęściej samotność jest największym problemem. W domu seniorzy zostają sami. W nagłych wypadkach mogą nie mieć możliwości wezwania szybkiej pomocy. „Anioł Stróż” to projekt, z którego realizacji warto będzie wyciągnąć wnioski, by rozwijać w gminach takie systemy” - powiedział podczas podpisania umów z burmistrzem Kłobucka Jerzym Zakrzewskim marszałek Wojciech Saługa.