Statut Województwa Śląskiego

Statut województwa  - tekst jednolity

Uchwała Nr V/46/4/2017
z dnia 20 listopada 2017 roku

Sejmiku Województwa Śląskiego

w sprawie:

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr V/57/2/2018 z dnia 17 września 2018 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego