Nagrody Województwa Śląskiego

Grunt na medal

Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Marszałków Województw