Faktury VAT

Faktury wystawione dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego powinny jednolicie uwzględniać następujące dane (zgodnie z jednym z dwóch poniższych wariantów):

Wariant I:

  1. Nazwa podatnika: Województwo Śląskie
  2. Pełna nazwa Jednostki organizacyjnej: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  3. Adres Jednostki organizacyjnej: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice
  4. NIP Województwa Śląskiego: 9542770064

Wariant II:

  1. Nazwa podatnika: Województwo Śląskie
  2. Adres Województwa Śląskiego: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice
  3. NIP Województwa Śląskiego: 9542770064

Dodatkowo dane odbiorcy faktury:

  1. Nazwa odbiorcy: pełna nazwa Jednostki organizacyjnej: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  2. Adres Jednostki organizacyjnej: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice