Obwód Lwowski (Ukraina)

Nazwa partnerskiego regionu: OBWÓD LWOWSKI

Adres strony internetowej: www.loda.gov.ua  

Kraj: Ukraina

Podstawowe informacje:

  • powierzchnia: 21,8 tys. km2
  • ludność: 2,5 mln mieszkańców
  • gęstość zaludnienia: 125 osób/ km2 (jeden z najgęściej zaludnionych obwodów Ukrainy)
  • główne miasta: Lwów (stolica Obwodu - 784 tys. mieszkańców), Drohobycz, Borysław, Stryj, Czerwonograd (d. Krystynopol)

Podział administracyjny: 20 rejonów, 43 miasta

Instytucja współpracująca:
Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa
Bul. Winniczenka18, 79008 Lwów - Ukraina

Podstawa prawna współpracy: Porozumienie o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) i Obwodu Lwowskiego (Ukraina), podpisane 5 października 2001 w Katowicach

Załączniki
Porozumienie o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) i Obwodu Lwowskiego (Ukraina) [PDF 273,6kB]