Analiza 2022

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2022 roku

Opracowanie przedstawia:

  1. Ewidencję gruntów i budynków w województwie śląskim wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.
  2. Strukturę zmian własności gruntów.
  3. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  4. Analizy agrarne na przykładzie wybranych gmin:
    • Gmina Poczesna powiat częstochowski,
    • Gmina Gierałtowice powiat gliwicki,
    • Gmina Wilamowice powiat bielski.

Analiza została opracowana w oparciu o sporządzone przez Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatu powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz Programy prac urządzeniowo-rolnych wykonane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Załączniki
Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2022 roku [PDF 11,1MB]