Program ochrony i rozwoju pszczelarstwa

Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030

Dokumentu przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 05.07.2023 r. uchwałą nr 1488/434/VI/2023 przyjął „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030”.

Ideą programu jest ochrona i utrzymanie zdrowia pszczół, a także prawidłowy rozwój pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego.

W „Wojewódzkim programie ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” dokładnie zidentyfikowano współczesne zagrożenia dotyczące prawidłowego rozwoju pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego, a także określono cele szczegółowe, kierunki działań oraz przedsięwzięcia, jakie należałoby realizować, aby im zapobiegać. Wskazano również potencjalne źródła finansowania programu, które mają pozwolić na jego wdrożenie i realizację wskazanych założeń.

Załączniki
Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030 [PDF 8,4MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu