Program Rozwoju Bazy Sportowej

Uprzejmie informujemy, iż została zakończona edycja Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej. Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło zmienić funkcjonujący obecnie system w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej i zastąpić go programami wdrażanymi na poziomie ministerstwa.

Więcej informacji na temat dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych można uzyskać w Ministerstwie Sportu i Turystyki.