Program Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 (Program Operacyjny) - dokument archiwalny

Program Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 (Program Operacyjny) określa rolę, zadania oraz finansowanie działań i projektów związanych z rozwojem regionu. Z pośród sześciu priorytetów rozwoju określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego wyznaczono typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w ramach programu. Program operacyjny stanowi podstawę Kontraktu Wojewódzkiego.

8 lipca 2002 uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego dokonano zmiany okresu realizacji programu do roku 2003.