Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej

Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1040 /166/III/2008 z dnia 29.05.2008 roku.

Program jest powszechnie obowiązującym w województwie śląskim modelem budowania i zarządzania zintegrowanym systemem informacji turystycznej.

Załączniki
Programu Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej