Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030

Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030

Zarząd Województwa Śląskiego 

zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz uchwałą nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

ogłasza,

że uchwałą nr 2840/194/VI/2020 z dnia 09.12.2020 r. przyjęta została

„Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem „Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030” będącym załącznikiem do uchwały.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2840/194/VI/2020 z dnia 2020-12-09