Regionalna Strategia Rozwoju Gospodarczego

Regionalna Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego
zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ogłasza,

że przystąpiono do opracowania dokumentu pn. Regionalna Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego (Uchwała Nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. ). Opracowanie Regionalnej Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego ma na celu m. in. wypracowanie wsparcia instrumentów rozwoju gospodarczego i współpracy na rzecz rozwoju regionu.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad Regionalną Strategią Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Na wskazanej stronie internetowej będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 31 października 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 111, fax: +48 (32) 77 99 174
strategia.gospodarka@slaskie.pl 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w załączniku poniżej.

Załączniki
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 584,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.