Strategia komunikacji marketingowej

Województwo śląskie jest pierwszym regionem w Polsce, który podjął się trudnego, ale i niezwykle wartościowego zadania. Jest nim stworzenie profesjonalnej strategii promocji turystycznej oraz inwestycyjnej i gospodarczej. Krótko mówiąc: budujemy markę naszego regionu. Śląskie jest pionierem w tej dziedzinie.

Dotąd w Polsce działania takie podejmowane były wyłącznie przez najbardziej dynamicznie rozwijające się miasta, takie jak Wrocław czy Kraków.

Efekty poważnego traktowania spraw związanych z marketingiem i wizerunkiem MARKI REGIONALNEJ są natychmiast zauważalne. Błyskawicznie skupiają uwagę mediów i opinii publicznej na danym mieście czy regionie. W konsekwencji - jeśli podjęte działania są wynikiem dobrej strategii - zainteresowanie mediów zatacza coraz szersze kręgi (nawet międzynarodowe) i szybko łączy się z dynamicznym wzrostem zainteresowania KLIENTÓW województwa.

"Klienci" województwa to kilka grup ludzi, od których zależy cała przyszłość Śląskiego. Dzielimy ich na:

 • mieszkańców - których będziemy motywować, informować i integrować, tak by skutecznie walczyć ze zjawiskami, takimi jak pesymizm i emigracja;
 • inwestorów i przedsiębiorców - których przekonamy, że w tej części Europy nie ma lepszego miejsca na biznes;
 • turystów - których liczbę możemy zwiększać tak, by województwo śląskie stało się... krajowym liderem w tej dziedzinie!
 • opiniotwórców - z pomocą których rozpoczniemy walkę ze negatywnymi stereotypami oraz wzmocnimy lub wypromujemy nowe, pożądane cechy marki Śląskie;

Efekty końcowe, a będzie ich wiele, odczuwalne będą na bieżąco. Już po pierwszym roku wdrażania strategii widoczne będą pierwsze z nich. Całość projektu zakłada konsekwentną i spójną aktywność realizowaną przez 5 kolejnych lat, komunikującą nowy wizerunek Śląskiego. Oczywiście należy pamiętać o tym, że ogólna "zauważalność" kolejnych etapów strategii przełoży się na efekty odczuwalne w sferze racjonalnej w wymiarze lat, a nie miesięcy. Podobnie stopniowo zmieniać się będą stereotypy - procesy tego rodzaju często trwają nawet kilkanaście lat. Ale żeby zmiany w ogóle mogły nastąpić - oczywiście należy je zapoczątkować.

W działaniach marketingowych Śląskiego najważniejszą rolę odgrywać będą takie elementy, jak:

 • kompleksowa kampania i działania public relations;
 • seria kampanii reklamowych i działania promocyjne, odrębnie kierowane do mieszkańców województwa, turystów oraz przedsiębiorców i inwestorów;
 • działania programowe, takie jak Śląski System Informacji Turystycznej, wprowadzenie profesjonalnych projektów graficznych dla wszystkich działów promocji na terenie całego województwa itp.

W ramach trwających od kilku miesięcy prac, odbyło się między innymi 10 spotkań z ekspertami z terenu całego województwa, szerokie konsultacje społeczne i dwumiesięczna akcja, podczas której w warunkach całkowitej otwartości gromadzone były opinie, pomysły i sugestie dotyczące wizerunku i przyszłości regionu.

Na podstawie tych danych, zrealizowanych już badań opinii, powstałych wcześniej dokumentów związanych ze strategią rozwoju województwa, opracowań dotyczących kultury i licznych materiałów pochodzących z miast i subregionów, powstała koncepcja określająca - mówiąc w uproszczeniu - "jak należy postępować, by wykreować pozytywny, powszechnie znany wizerunek województwa śląskiego jako najlepszego w tej części Europy regionu, w którym warto żyć, pracować, inwestować i spędzać wolny czas".

Rozbudowana analiza wskazała, że strategia budowania wizerunku województwa śląskiego musi bazować na kilku podstawowych założeniach i wartościach. Najważniejsze z nich to:

 • różnorodność etniczna, geograficzna, historyczna, społeczna i gospodarcza - to siła nie wada; oczywiście, trzeba ją dobrze wykorzystać (dzięki synergii, współpracy i symbiozie, w miejsce rywalizacji, konkurencji czy negatywnego nastawienia); dzięki równomiernej dystrybucji korzyści różnorodność stanie się siłą, która będzie wyrównywać szanse i podnosić jakość życia we wszystkich rejonach i miejscowościach województwa;
 • tradycje i zwyczaje - mieszkańcy województwa śląskiego to jedyna tak duża społeczność lokalna w Polsce, o wyrazistych cechach własnych i licznych dostrzegalnych, wyjątkowych zaletach, takich jak tradycja i umiejętność pracy zespołowej, solidne podejście do wykonywanych zadań, "wrodzona" przedsiębiorczość;
 • wykorzystanie pozycji krajowego lidera w dziedzinie inwestycji; Śląskie musi obronić i umocnić pozycję najprężniejszego gospodarczo regionu w Polsce i nawiązać walkę z konkurentami ponadregionalnymi, takimi jak Czechy czy Słowacja;
 • wykorzystanie przewagi wynikającej z kilku kluczowych atutów, na czele z "najlepszą w regionie infrastrukturą komunikacyjną", "wyjątkowym bogactwem geograficznym i historycznym tworzącym bardzo atrakcyjną ofertę turystyczną", "największym rynkiem wewnętrznym" i "naturalną siłą konurbacji śląskiej";
 • położenie nacisku na rozwój atutu "najlepsza infrastruktura umożliwiająca organizację wielkich imprez i wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych" - w tej dziedzinie upatrujemy największej szansy dla całokształtu wizerunku i rozwoju marki "Śląskie".

Na poziomie komunikacji i kreacji, definiowanie "marki Śląskie" oparte zostało na tzw. KLUCZOWYM PRZESŁANIU (ang. Big Idea), które brzmi "Śląskie. Pozytywna Energia".

"Pozytywna energia" jest uniwersalnym przesłaniem, które funkcjonować będzie jako klamra spinająca działania różnych branż, miast i subregionów. Interpretacje tego sformułowania będą zróżnicowane ("energia się udziela", "duchowa energia", "energia dzikiej przyrody", "pełne energii"), w zależności od sytuacji i kontekstu przybierając odpowiednią formę. Zawsze jednak będzie to znaczyć "Śląskie to region pełen energii, dzięki swej różnorodności" i wiązać się z tak nośnymi skojarzeniami, jak "kreatywny, dynamiczny, skuteczny, optymistyczny".

Ten komunikat jest kluczem do rozległego opracowania, w skład którego wchodzą dwie odrębne strategie promocji gospodarczej i turystycznej województwa. W ich ramach w najbliższych latach zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt akcji, kampanii i projektów. Mają one całkowicie zmienić postrzeganie i ocenę województwa śląskiego w jego granicach, w Polsce i na świecie.

Najważniejsze jednak, że strategia promocji województwa będzie wdrażana, i to "od zaraz": już rozpoczęły się prace nad opracowaniem wzorów materiałów promocyjnych dla regionu, a jesienią tego roku odbędzie się pierwsza szeroko zakrojona kampania reklamowa skierowane do mieszkańców.