Strategia Rozwoju Kultury

"Strategia rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020" przyjęta przez Sejmik Województwa Ślaskiego 28 sierpnia 2006. Dokument zawiera wizje, pola i cele strategiczne oraz kierunki działań w obszarze kultury w województwie śląskim.

Załączniki
Strategia rozwoju kultury w Województwie Śląskim