Strategia Rozwoju Sportu


Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Uchwała sejmiku nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Dostrzegając znaczącą rolę sportu w życiu społeczno-gospodarczym Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o opracowaniu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020, która ma na celu stworzenie ram dla rozwoju sportu w regionie. Intencją tego dokumentu jest intensyfikacja korzyści społecznych osiąganych poprzez sport przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów związanych z zagrożeniami.

Załączniki
Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała sejmiku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu