O rozwoju medycyny w Śląskim Centrum Chorób Serca

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Śląskim Centrum Chorób Serca odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami środowisk medycznych i naukowych. Uczestniczyli w nim m.in. marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Dariusz Starzycki i przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele świata medycyny i nauki.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to wiodący ośrodek kardiologiczno- kardiochirurgiczny w Polsce, o działalności tego uznanego ośrodka opowiedział prof. Marian Zembala, dyrektor SCCS. Profesor Zembala zaznaczył jak ważna jest współdziałanie w zakresie rozwoju medycyny i innowacyjności, podkreślając dobrą współpracę z marszałkiem Jakubem Chełstowski, szczególnie w zakresie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med-Silesia.

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia mówił o zwiększeniu środków na służbę zdrowia, potrzebie kształcenia nowej kadry, o funduszu modernizacji szpitali oraz wzmacnianiu elementów leczenia, które są związane z technologiami i technikami medycznymi i naukowymi - „Chciałbym w obszarze służby zdrowia krótko zarysować trzy podstawowe horyzonty. Pierwszy to horyzont finansowy, drugi nazwijmy go ogólnie- wykształcenie, trzeci to techniczno-technologiczno-modernizacyjny”.

Należy podkreślić, że jednym z priorytetów Strategii Województwa Śląskiego jest obszar związany z nowoczesnymi technologiami medycznymi, o czy mówi marszałek Jakub Chełstowski „Nasz region dysponuje kapitałem ludzkim, rozwiniętym przemysłem oraz dużymi możliwościami w dziedzinie medycyny, dlatego chcemy włączyć się w rozwój nowoczesnej medycyny opartej na innowacyjnych technologiach.”

Debatę na temat rozwoju śląskiej i polskiej medycyny podsumował Premier Mateusz Morawiecki „Chcemy korzystać z tych znakomitych osiągnięć, które rozsławiły śląską medycynę na cały świat. Chcemy brać przykład z najlepszych, z prekursorów, pana profesora Zembali, ale również z tego, co dzisiaj Państwo budujecie tutaj na Śląsku. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się Państwu na Śląsku osiągnąć.”

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
tagi: