Planowanie energetyczne

Poradnika dla gmin dotyczący planowania energetycznego

Planowanie energetyczne w gminach jest zadaniem trudnym, mającym na celu równoważenie potrzeb społecznych mieszkańców ze specyficznymi potrzebami energetycznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Przemysłowy charakter wielu miast i gmin województwa śląskiego, powoduje, że wiele z nich szuka najlepszych możliwych rozwiązań uwzględniających harm nizację aspektów środowiskowych i gospodarczych m.in. w dziedzinie energetyki. To w województwie śląskim rodziły się pierwsze w Polsce miejskie jednostki i stan wiska związane z zarządzaniem energią, stanowiąc przykład tego, że planowanie energetyczne w samorządzie jest potrzebne i przede wszystkim skuteczne. Przykłady te są do dziś brane za wzór postępowania odnośnie efektywnego wykorzystania energii w skomplikowanych i często zmieniających się warunkach funkcjonowania jednostek samorządowych.

To właśnie samorządy często podejmują znaczny wysiłek związany z transformacją gospodarczą, energetyczną, ekologiczną i społeczną. Istotne jest zatem by podejmowane działania były prowadzone kompleksowo, zgodnie z przemyślaną strategią i akceptacją lokalnej społeczności.

Autorzy poradnika dzielą się doświadczeniami nabytymi podczas wykonywania ponad 150 planów energetycznych oraz planów gospodarki niskoemisyjnej dla dużych i średnich miast oraz gmin wiejskich, a także doświadczeniami z uczestnictwa w międzynarodowych projektach związanych z planowaniem energetycznym oraz zarządzaniem energią.

Samorządy terytorialne powinny adaptować proponowane rozwiązania do warunków lokalnych, panujących w gminie, z wykorzystaniem własnych doświadczeń, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności i ekosystemu. Pamiętajmy, że lokalne planowanie energetyczne dotyczy głównie człowieka i jego relacji ze światem, w którym funkcjonuje on jako jeden z wielu ważnych elementów. Oby te relacje były jak najlepsze.

Załączniki
Poradnik dla gmin dotyczący planowania energetycznego [PDF 8,1MB]