Regionalna Polityka Miejska

Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego - uchwalony dokument

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

ogłasza

przyjęcie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego

Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego w zakładkach plany rozwoju/ planowanie przestrzenne i geodezja i Forum Przestrzeni oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Informacje na temat Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym):

Referat Planowania Przestrzennego
Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 40 353

Załączniki
Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego [PDF 6,7MB]
Regionalna Polityka Miejska - w wersji z ułatwieniami dostępu WCAG [PDF 11,6MB]
Podsumowanie [PDF 439,3kB]
Uzasadnienie [PDF 345,0kB]
Załącznik do Uzasadnienia [PDF 729,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2703/297/VI/2021 z dnia 2021-12-15