Regionalny Plan Transportowy

Regionalny Plan Transportowy: dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

ogłasza przyjęcie dokumentu pn.

Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Dokument pn. Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Wita Stwosza 3, 40-036 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 77 44 034, (32) 77 44 040

Załączniki
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego (RPT) [ZIP 25,7MB]
Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego - wersja WCAG [PDF 13,4MB]
Podsumowanie do RPT [PDF 170,8kB]
Uzasadnienie do RPT [ZIP 1,7MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF 14,2MB]
Załącznik 1-4 do prognozy oddziaływania na środowisko [ZIP 13,0MB]
Załącznik 5 do prognozy oddziaływania na środowisko [ZIP 39,4MB]
Załącznik do wersji WCAG [ZIP 17,5MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 209/484/VI/2024 z dnia 2024-01-30