Strategia 2020 (dokument archiwalny)

Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do prac nad aktualizacją Strategii "Śląskie 2020"

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 roku.