Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027

Owca Plus do roku 2027

Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 9.12.2020 r. Uchwałą nr 2841/194/VI/2020 przyjął Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027. Jest to dokument, który umożliwia Zarządowi Województwa kontynuowanie wsparcia tradycyjnej gospodarki pasterskiej, które Zarząd realizuje już od 2008 roku.

Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027 realizowany będzie poprzez ogłaszane co roku konkursy ofert dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, związków i fundacji), których zadania statutowe będą zgodne z założeniami Programu oraz jednostek posiadających osobowość prawną, które realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Konkursy obejmować będą zadania z zakresu prowadzenia działań związanych z czynną ochroną przyrody oraz działaniami promującymi Program i jego założenia.

Mapa terenów wypasowych - Beskidy [uwaga: mapa w dużej rozdzielczości, plik .jpg 43 MB]

Mapa terenów wypasowych - Jura [uwaga: mapa w dużej rozdzielczości, plik .jpg 42 MB]

Załączniki
Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 [PDF 7,3MB]
Mapa terenów wypasowych - Beskidy [PDF 18,8MB]
Mapa terenów wypasowych - Jura [PDF 27,8MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 2841/194/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z 9.12.2020