Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego (dokument archiwalny)