Program ochrony środowiska przed hałasem do roku 2023

Program ochrony środowiska przed hałasem do roku 2023

Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego

Uchwałą nr VI/12/8/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”
Załączniki
Podsumowanie [PDF 463,5kB]
Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF 14,7MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku nr VI/12/8/2019 z dnia 2019-08-26Program ochrony środowiska przed hałasem do roku 2018

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie