Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami

Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim

Załącznik nr 4 do
Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
nr 1941/370/VI/2022
z dnia 25.10.2022r.

Zarząd Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 43 ustawy o ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1029 z późn.zm.)

ogłasza,

że uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1941/370/VI/2022 z dnia 25.10.2022 przyjęta została Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim wraz uzasadnieniem, podsumowaniem oraz ogłoszeniem.

Treść Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim oraz podsumowanie wraz z uzasadnieniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Departamencie Sportu, ul. Reymonta 27, Katowice, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32/77-40-087).

Załączniki
Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami 
w Województwie Śląskim [PDF 2,0MB]
Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami 
w Województwie Śląskim - wersja z ułatwieniami dostępu WCAG [DOCX 1,6MB]
Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii 
p.n. Strategia Rozwoju Sportu Osób 
z Niepełnosprawnościami 
w Województwie Śląskim [DOCX 88,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1941/370/VI/2022 z dnia 2022-10-25