Restrukturyzacja górnictwa (dokument archiwalny)


Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Dokument przygotowany przez Samorząd Województwa Śląskiego. U jego podstaw leży dokument rządowy "Założenia programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

 Program określa trzy priorytety rozwoju. Należą do nich: rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności województwa, wzmocnienie zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjności gospodarki. Założenia samorządowego programu łagodzenia skutków zwolnień w górnictwie jest zgodny ze "Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2003- 2006.

Katowice, 18 grudnia 2003