Piękna Wieś Województwa Śląskiego

Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Piękna Wieś Województwa Śląskiego

Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • Najpiękniejsza wieś
  • Najpiękniejsza zagroda wiejska
  • Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
  • Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku do 2021 roku)
  • Najlepszy sołtys ( od 2022 roku )
  • Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (od 2013 roku)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę.

O wyborze najlepszych rozwiązań zadecyduje komisja konkursowa. Wnioski przyjmuje Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.