Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ (dokument archiwalny)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1128/258/IV/2013 z dnia 28.05.2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko