Systemowa współpraca PL-CZKonferencja zamykająca projekt

Partner Wiodący projektu "Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" zorganizował w ostatnim dniu realizacji projektu Konferencję Zamykającą Projekt.

Zatwierdzenie dokumentów założycielskich EUWT TRITIA z o.o.

Szefowie Regionów partnerskich tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.: Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego, Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, Juraj Blanár - Predseda Samorządowego Kraju Żylińskiego oraz Miroslav Novák - Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, podpisali w Cieszynie dokumenty założycielskie EUWT TRITIA: "Konwencję oraz Statut".

Spotkanie grup roboczych

W Silherovicach w Republice Czeskiej odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Opolskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Żylińskiego


Prezentacja projektu: Strategie systemowej współpracy ... w Bielsku-Białej

8 grudnia 2010 r. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja „Granica łączy" zorganizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 podczas której został zaprezentowany projekt „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego".Wyjazd studyjny na belgijsko-francuskie pogranicze

W dniach 23-25 listopada 2010 r. grupa trzynastu pracowników instytucji tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. uczestniczących w projekcie „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" wzięła udział w wyjeździe studyjnym na belgijsko-francuskie pogranicze.


Konferencja "Energetyka w regionach a ochrona środowiska"

22 listopada 2010 r. na terenie Parku Naukowo-Technologicznego EuroCentrum w Katowicach odbyła się czesko-polska konferencja "Energetyka w regionach a ochrona środowiska". Tematyka konferencji nawiązuje do czterech głównych tematów, jakimi ma się zajmować powstające Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. (energetyka, gospodarka, transport, turystyka).


Prezentacja EUWT TRITRIA

Współpraca czterech sąsiadujących regionów w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz wdrażanie funduszu rewitalizacyjnego JESSICA były hasłami przewodnimi XI międzynarodowej konferencji „Investment & Business Forum", która odbyła się w dniach 11-12 października 2010 r. w Ostrawie.


Konferencja rozpoczynająca realizację projektu

11 października 2010 w Ostrawie odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację czesko-polskiego międzynarodowego projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego"